Casa Estrella

Ampliació i rehabilitació integral d’un habitatge unifamiliar

Any

  • 2018

Ubicació

  • Sabadell, Barcelona

Superfície Construïda

  • 165m²

Arquitecte

  • Arnau Sallés

Aparellador

  • Ildefons Valls

Promotor

  • Privat

Constructor

  • Vasos Comunicants

Fotògraf

  • Andrés Flajszer

Descripció

  • El projecte consisteix a emfatitzar els elements originals de la casa i fer-los conviure amb la nova construcció. Es rehabilita l’escala de volta catalana, deixant una paret mitgera d’obra vista i conservant les biguetes originals. Substitució de la coberta existent per una de nova tèrmicament eficient que s’amplia per cobrir la nova ampliació posterior.
  • A la planta baixa es pretén donar la màxima amplitud i connexió dels diferents espais amb el pati posterior. A la planta primera els diferents espais estan dotats de gran alçada on es deixa veure la nova coberta a dues aigües il·luminada amb llum zenital, dotant d’un espai flexible que s’adapta al pas del temps.