Casa Estrella

Ampliació i rehabilitació integral d’un habitatge unifamiliar

Any

 • 2018

Ubicació

 • Sabadell, Barcelona

Superfície Construïda

 • 165m²

Arquitecte

 • Arnau Sallés

Aparellador

 • Ildefons Valls

Promotor

 • Privat

Constructor

 • Vasos Comunicants

Fotògraf

 • Andrés Flajszer

Descripció

 • El projecte consisteix a emfatitzar els elements originals de la casa i fer-los conviure amb la nova construcció. Es rehabilita l’escala de volta catalana, deixant una paret mitgera d’obra vista i conservant les biguetes originals. Se substitueix la coberta existent per una de nova tèrmicament eficient que també cobreix la nova ampliació posterior.
 • Es pretén donar la màxima amplitud a la planta baixa i connectar els diferents espais amb el pati posterior.
 • A la planta primera els espais estan dotats de gran alçada on es deixa veure la nova coberta a dues aigües il·luminada amb llum zenital, s’aconsegueix un espai flexible que s’adapta al pas del temps.